Γνωσιακή συμπεριφοριστική θεραπεία για το άγχος σε παιδιά με σύνδρομο Asperger


Οι Sofronoff, Attwood και Hinton (2005) διεξήγαγαν μια έρευνα με στόχο την
εκτίμηση της αποτελεσματικότητας της γνωσιακής- συμπεριφοριστικής θεραπείας (ΓΣΘ) σε συμπτώματα
άγχους σε παιδιά με  σύνδρομο Asperger.
Στην έρευνα συμμετείχαν 71 παιδιά ηλικίας 10 έως 12 ετών. Η παρέμβαση ΓΣΘ περιελάμβανε την εκπαίδευση σε αποτελεσματικές στρατηγικές αντιμετώπισης και διαχείρισης των συναισθημάτων τους, καθώς και την ενθάρρυνση να διευρύνουν το ρεπερτότιο συναισθημάτων και συμπεριφορών. Οι οικογένειες χωρίστηκαν τυχαία σε (α) παρέμβαση μόνο παιδί (β) παρέμβαση στο παιδί και την οικογένεια) και (γ) χωρίς παρέμβαση/λίστα αναμονής/ ομάδα ελέγχου. Η ΓΣΘ θεραπεία περιελάμβανε έξι 2-ωρες συνεδρίες με τα παιδιά σε ομάδες των τριών. Στην παρέμβαση που περιελάμβανε παρέμβαση τόσο στο παιδί όσο και στους γονείς, υπήρχε ένα στοιχείο εκπαίδευση γονέων στο να ενθαρρύνουν και να καθοδηγήσουν τα παιδιά τους στη χρήση των στρατηγικών αντιμετώπισης και στην ολοκλήρωση της εβδομαδιαίας εργασίας που είχαν. Το άγχος βαθμολογήθηκε από τους γονείς του παιδιού  με τη χρήση της κλίμακας Spence Child Anxiety Scale - Parent (SCAS-P; Nauta et aI., 2004). Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι υπήρχε στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στις βαθμολογίες που έδωσαν οι γονείς πριν την παρέμβαση και σε αυτές 6 εβδομάδες μετά την παρέμβαση. Βρέθηκε, επίσης, ότι τα παιδιά, που οι γονείς τους είχαν λάβει εκπαίδευση παρουσίαζαν μεγαλύτερη βελτίωση σε σύγκριση με αυτά που οι γονείς δεν συμμετείχαν.


Sofronoff, K., Attwood, T., & Hinton, S. (2005). A randomised controlled trial of a CBT intervention for anxiety in children with Asperger syndrome. J Child Psychol Psychiatry, 46(11):1152-60.

Leave a Reply

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

Από το Blogger.